Đường hoa, cổng chào Quận 6 HCM - Xuân Nhâm Thìn 2012

 chợ Bình Tây - Quận 6 TP HCM


Thiết kế 3D - Kiến trúc Chợ Bình Tây - Chợ Lớn - Đường Hoa - Tiểu Cảnh - Hoa Viên Phạm Đình HổThiết kế 3D - Trang trí theo Đường Hoa - Cổng Chào


Thiết kế 3D - Trang trí đường Nguyễn Hữu Thận


Thiết kế 3D - Trang trí Cổng Chào "Chúc Mừng Năm Mới Nhâm Thìn 2012"


Thiết kế 3D - Cổng chào "Chúc Mừng Năm Mới Nhâm Thìn 2012" Quận 6

Thi công - Trang Trí Chợ Bình Tây - Tiểu Cảnh - Hoa Viên - Cổng Chào  - Đường Hoa Quận 6
Địa điểm: chợ Bình Tây, Quận 6, Tp.HCM

Thời gian thi công: 05/01/2012

Thời gian hoàn tất: 10/012/2012Địa điểm: Hoa viên Phạm Đình Hổ, Quận 6, Tp.HCM

Thời gian thi công: 10/01/2012

Thời gian hoàn tất: 17/012/2012

Thời gian sử dụng: tử ngày 18/01/2012 đến ngày 30/01/2012

Thời gian thu hồi: 30/01/2012Địa điểm: Ngã Tư Hậu Giang - Minh Phụng , Quận 6, Tp.HCM

Thời gian thi công: 12/01/2012

Thời gian hoàn tất: 20/012/2012

Thời gian sử dụng: từ ngày 21/01/2012 đến ngày 30/01/2012

Thời gian thu hồi: 30/01/2012

Công ty TNHH CN TT & QC Việt Nam Sự Kiện - VnEvent co.,ltdViet Nam Su Kien - VnEvent co.,Ltd 2011 
Viet Nam Su Kien - VnEvent co.,Ltd 2011