VnEvent 2011 - Trang trí & Giăng đèn đường hoa Xuân Tân Mão

Trang trí & Giăng đèn đường hoa Xuân Tân Mão 2011 - VnEvent co.,ltd

VnEvent-Trang tri duong hoa-hoa vien-tieu canh-2011-3d.jpgff
   Trang trí & Giăng đèn đường hoa Xuân Tân Mão 2011

Lê Hồng Phong - Quận 10 - TP.HCM

VnEvent-Trang tri duong hoa-hoa vien-tieu canh-2011-3d
  Trang trí & Giăng đèn đường hoa Xuân Tân Mão 2011
Lê Hồng Phong - Quận 10 - TP.HCMVnEvent-Trang tri duong hoa-hoa vien-tieu canh-2011-DSCF0689.JPGDSCF0708
 Trang trí & Giăng đèn đường hoa Xuân Tân Mão 2011
Lê Hồng Phong - Quận 10 - TP.HCMVnEvent-Trang tri duong hoa-hoa vien-tieu canh-2011-DSCF0689.JPGDSCF0700
   Trang trí & Giăng đèn đường hoa Xuân Tân Mão 2011

Lê Hồng Phong - Quận 10 - TP.HCM

VnEvent-Trang tri duong hoa-hoa vien-tieu canh-2011-DSCF0689.JPGDSCF0709
  Trang trí & Giăng đèn đường hoa Xuân Tân Mão 2011
Lê Hồng Phong - Quận 10 - TP.HCM

 San khau Xuan VnEvent-Trang tri duong hoa-hoa vien-tieu canh-2011-3d.jpg1
 Trang trí & Giăng đèn đường hoa Xuân Tân Mão 2011
Lê Hồng Phong - Quận 10 - TP.HCM

Một số hình ảnh chuẩn bị cho chương trình:

VnEvent-Trang tri duong hoa-hoa vien-tieu canh-2011-ChuanBi.JPGDSCF0601
  Trang trí & Giăng đèn đường hoa Xuân Tân Mão 2011
Lê Hồng Phong - Quận 10 - TP.HCMVnEvent-Trang tri duong hoa-hoa vien-tieu canh-2011-ChuanBi.JPG
   Trang trí & Giăng đèn đường hoa Xuân Tân Mão 2011

Lê Hồng Phong - Quận 10 - TP.HCM

VnEvent-Trang tri duong hoa-hoa vien-tieu canh-2011-ChuanBi.JPGf
  Trang trí & Giăng đèn đường hoa Xuân Tân Mão 2011

Lê Hồng Phong - Quận 10 - TP.HCM

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ hotline: 0909.586.234

Email: lienhe@vietnamsukien.com

Việt Nam Sự Kiện - VnEvent co.,ltd - 2012
Việt Nam Sự Kiện - VnEvent co.,ltd - 2013