Ủy Ban MTTQ Kiên Giang - Kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Mặt Trận Dân TộcThống Nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2012)

VnEvent - Ủy Ban MTTQ Kiên Giang
Kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Mặt Trận Dân Tộc Thống Nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2012)
Vincem Ha Tien 1 -02Được sự cho phép của Ủy Ban MTTQ Tỉnh Kiên Giang, Sở Văn hóa – Thể thao & Du lịch tỉnh Kiên Giang, và Thư Ngõ của Ủy Ban MTTQ Tỉnh Kiên Giang ngày 17 tháng 10 năm 2012 về việc “Hướng tới kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Mặt Trận Dân Tộc Thống Nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2012)”.

Công ty Việt Nam Sự Kiện – VnEvent co.,Ltd kết hợp với Ủy Ban MTTQ Tỉnh và các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang tiến hành treo banner hưởng ứng “Nkỷ niệm 82 năm ngày thành lập Mặt Trận Dân Tộc Thống Nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2012)″ ...

Trích thư ngõ:

 Hướng tới kỷ niệm 82 năm ngày Thành lập Mặt trận Tân tộc Thống nhất  Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2012), đồng thời đánh giá kết quả một năm thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"  Thường trực  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang phối hợp với Công ty Việt Nam Sự Kiện tổ chức tuyên truyền chủ chương chính sách của Đảng Nhà Nước bằng Bano (0,7m x 2,0m) và băng-rol (0,7m x 6,0m), ... với các khẩu hiệu, cờ, phướn tạo không khí vui tươi phấn khởi cho "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc".

Bano được treo trên các tuyến đường chính, ở trung tâm thành phố, các huyện, thị trực thuộc tỉnh.……………..
Vincem Ha Tien 1 -01
VNEVENT - BANNER XI MĂNG VINCEM HÀ TIÊN

một số mẫu banner của các đơn vị tài trợ khác trên địa bàn tỉnh Kiên Giang - Năm 2012:
BANNER-Ngay thanh lap MTDTTNVN_2012-KienGiang - final - 01 VNEVENT - BANNER VIETCOMBANK - CTY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ KIÊN GIANG - EVN KIÊN GIANG
BANNER-Ngay thanh lap MTDTTNVN_2012-KienGiang - final - 02 VNEVENT - BANNER AGRIBANK KIÊN GIANG - CTY KIM ĐIỆP - VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG HÒN ĐẤTmọi chi tiết xin liên hệ hotline: 0909.586.234

Việt Nam Sự Kiện - VnEvent co.,ltd - 2012
Việt Nam Sự Kiện - VnEvent co.,ltd - 2012