VnEvent - Treo Banner ATGT tại Tp.Cao Lãnh và các huyện thị trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp - Tháng 06-07-2012

VnEvent - Treo Banner ATGT tại Tp.Cao Lãnh và các huyện thị trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp - Tháng 06-07-2012
- Nhằm thực hiện công tác xã hội hóa, với mục đích giảm ngân sách - tuyên truyền phổ biến chủ trương pháp luật của Đảng vàNhà nước, nâng cao ý thức tham gia giao thông của các tầng lớp nhân dân, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông sâu - rộng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Công ty TNHH Công nghệ truyền thông và Quảng cáo Việt Nam Sự Kiện - VnEvent co.,ltd phối hợp với Ban An Toàn Giao Thông tỉnh Đồng tháp tiến hanh công tác tuyên truyền với nội dung sau:

  • Banner (cờ phướn) in kỹ thuật số, có nội dung tuyên truyền chủ đề : "AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM 2012".

  • Kích thước: 0,7m x 2,0m

  • Chất liệu: vải bạt hiflex

  • Số lượng: 500 tấmTreo banner ATGT tại tỉnh Đồng Tháp - Tháng 06 năm 2012 
Treo banner ATGT tại tỉnh Đồng Tháp - Tháng 06 năm 2012


Công văn số 74/BATGT-VP của Ban An Toàn Giao Thông tỉnh Đồng Tháp ký ngày 04-06-2012 về việc "tuyên truyền, đảm bảo trật tự và an toàn giao thông".


Treo banner ATGT tại tỉnh Đồng Tháp - Tháng 06 năm 2012
Treo banner ATGT tại tỉnh Đồng Tháp - Tháng 06 năm 2012


một số mẫu banner vă băng-rông khác:
Treo băng-rôn ATGT trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 2012
Treo băng-rôn ATGT trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 2012


một số mẫu banner khác:


Treo banner Cty Docimexco Đồng Tháp 2012 
Treo banner Cty Docimexco Đồng Tháp 2012Treo banner Cty TNHH Tỷ Xuẩn  Đồng Tháp 2012 
Treo banner Cty TNHH Tỷ Xuẩn Đồng Tháp 2012


hotline call: 0909.586.234


VnEvent co.,ltd
VnEvent co.,ltd