VnEvent – Ban ATGT Tỉnh Bình Định - Tp Quy Nhơn – Cty CP Dược Hậu Giang– 2012

Được sự cho phép và hỗ trợ của UBND TP Quy Nhơn tỉnh Bình Định – Ban An Toàn Giao Thông


TP Quy Nhơn, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Định, và sự tài trợ từ phía Công ty Cổ Phần Dược Hậu Giang


Công ty TNHH Công nghệ truyền thông và Quảng cáo Việt Nam Sự Kiện tiến hành treo banner hưởng ứng, cổ động cho


“Năm An Toàn Giao Thông 2012″


trên các tuyến đường trung tâm của TP Quy Nhơn - Bình Định.


Banner ATGT-2012 tại TP Quy Nhơn - Bình Định Banner ATGT-2012 tại TP Quy Nhơn - Bình Định

VnEvent – Ban ATGT TP Quy Nhơn - Bình Định – Cty CP Dược Hậu Giang – 2012


 số lượng: 400 tấm banner


thời gian: 15/09/2012 - 05/10/2012


địa điểm: các tuyến đường trung tâm Tp Quy Nhơn - Bình Định
Banner ATGT Quy Nhơn - Bình Định 2012 Banner ATGT Quy Nhơn - Bình Định 2012

VnEvent – Ban ATGT  Tp Quy Nhơn tỉnh  Bình Định – Cty CP Dược Hậu Giang – 2012Banner ATGT Quy Nhơn - Bình Định 2012 Banner ATGT Quy Nhơn - Bình Định 2012

VnEvent – Ban ATGT  Tp Quy Nhơn tỉnh  Bình Định – Cty CP Dược Hậu Giang – 2012VnEvent – Ban ATGT  Tp Quy Nhơn tỉnh  Bình Định – Cty CP Dược Hậu Giang – 2012 VnEvent – Ban ATGT Tp Quy Nhơn tỉnh Bình Định – Cty CP Dược Hậu Giang – 2012


hotline: 0909.586.234


CTY TNHH VIỆT NAM SỰ KIỆN - VNEVENT CO.,LTD 2011 - 2012
CTY TNHH VIỆT NAM SỰ KIỆN - VNEVENT CO.,LTD 2011 - 2012