VnEvent – Ban ATGT TX Tây Ninh – Cty CP Dược Hậu Giang – 2012

Được sự cho phép và hỗ trợ của UBND TP Vũng Tàu – Ban An Toàn Giao Thông TX Tây Ninh,


và sự tài trợ từ phía Công ty Cổ Phần Dược Hậu Giang,


Công ty TNHH Công nghệ truyền thông và Quảng cáo Việt Nam Sự Kiện tiến hành treo banner hưởng ứng, cổ động cho


“Năm An Toàn Giao Thông 2012″


trên các tuyến đường trung tâm của TX Tây Ninh.


VnEvent – Ban ATGT TX. Tây Ninh – Cty CP Dược Hậu Giang – 2012

VnEvent – Ban ATGT TX Tây Ninh – Cty CP Dược Hậu Giang – 2012 VnEvent – Ban ATGT TX Tây Ninh – Cty CP Dược Hậu Giang – 2012

VnEvent – Ban ATGT TX Tây Ninh – Cty CP Dược Hậu Giang – 2012


 số lượng: 400 tấm banner


thời gian: 15/07/2012 - 5/08/2012


địa điểm: các tuyến đường trung tâm thị xã Tây Ninh
VnEvent – Ban ATGT TX Tây Ninh – Cty CP Dược Hậu Giang – 2012 VnEvent – Ban ATGT TX Tây Ninh – Cty CP Dược Hậu Giang – 2012

VnEvent – Ban ATGT TX Tây Ninh – Cty CP Dược Hậu Giang – 2012

VnEvent – Ban ATGT TX Tây Ninh – Cty CP Dược Hậu Giang – 2012 VnEvent – Ban ATGT TX Tây Ninh – Cty CP Dược Hậu Giang – 2012


hotline: 0909.586.234


CTY TNHH VIỆT NAM SỰ KIỆN - VNEVENT CO.,LTD 2011 - 2012 
CTY TNHH VIỆT NAM SỰ KIỆN - VNEVENT CO.,LTD 2011 - 2012