VnEvent - Ban ATGT TP Vũng Tàu - Cty CP Dược Hậu Giang - 2012

Được sự cho phép và hỗ trợ của UBND TP Vũng Tàu - Ban An Toàn Giao Thông TP Vũng Tàu,


và sự tài trợ từ phía Công ty Cổ Phần Dược Hậu Giang,


Công ty TNHH Công nghệ truyền thông và Quảng cáo Việt Nam Sự Kiện tiến hành treo banner hưởng ứng, cổ động cho


"Năm An Toàn Giao Thông 2012"


trên các tuyến đường trung tâm của Tp Vũng Tàu.
VnEvent - Banner ATGT2012 tại TP Vũng Tàu VnEvent - Banner ATGT2012 tại TP Vũng Tàu

VnEvent - Ban ATGT TP Vũng Tàu - Cty CP Dược Hậu Giang - 2012
VnEvent – Banner ATGT2012 tại TP Vũng Tàu 002 VnEvent – Banner ATGT2012 tại TP Vũng Tàu 002


số lượng banner: 400 tấm


kích thước: 0,75m x 2,2m


thời gian: từ ngày 8/07/2012 - 28/07/2012


địa điểm: các tuyến đường trung tâm TP Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu


VnEvent – Banner ATGT2012 tại TP Vũng Tàu 003 VnEvent – Banner ATGT2012 tại TP Vũng Tàu 003một số hình ảnh chụp nghiệm thu:

VnEvent – Banner ATGT2012 tại TP Vũng Tàu 004 VnEvent – Banner ATGT2012 tại TP Vũng Tàu 004


hotline: 0909.586.234


CTY TNHH VIỆT NAM SỰ KIỆN - VNEVENT CO.,LTD 2011 - 2012
CTY TNHH VIỆT NAM SỰ KIỆN - VNEVENT CO.,LTD 2011 - 2012