VnEvent kết hợp Ban ATGT tỉnh Đồng Tháp treo banner hưởng ứng "Năm ATGT2012"

VnEvent kết hợp Ban ATGT tỉnh Đồng Tháp treo banner hưởng ứng


"Năm An Toàn Giao Thông 2012"VnEvent - Ban An Toàn Giao Thông tỉnh Đồng Tháp - 2012
VnEvent - Ban An Toàn Giao Thông tỉnh Đồng Tháp - 2012


Được sự cho phép của UBND tỉnh Đồng Tháp, Ban ATGT tỉnh Đồng Tháp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp


và công văn số 74/BATGT-VP ký ngày 04/06/2012 của Ban An Toàn Giao Thông tỉnh Đồng Tháp về việc phối hợp, tuyên truyền, đảm bao an toàn trật tự giao thông.


Công ty TNHH Công nghệ truyền thông và Quảng cáo Việt Nam Sự Kiện kết hợp với Ban ATGT tỉnh thực hiện công tác tuyên truyền, cổ động hưởng ứng "Năm An Toàn Giao Thông 2012" bằng hình thức treo banner (cờ phướn), tất cả banner đều có logo quảng cáo của nhà tài trợ.
Sau đây là một số mẫu maquette hưởng ứng:

VnEvent - Banner ATGT Đồng Tháp 01
VnEvent - Banner ATGT Đồng Tháp 01Banner kích thước 0,7m x 2m[VnEvent - Banner ATGT Đồng Tháp 02 
VnEvent - Banner ATGT Đồng Tháp 02

VnEvent - Banner ATGT Đồng Tháp 03 
VnEvent - Banner ATGT Đồng Tháp 03


mọi chi tiết xin liên hệ Phòng truyền thông

CTY TNHH VIỆT NAM SỰ KIỆN - VNEVENT CO.,LTD 2011 - 2012 
CTY TNHH VIỆT NAM SỰ KIỆN - VNEVENT CO.,LTD 2011 - 2012