VnEvent kết hợp Ban ATGT Thủ Dầu Một - Bình Dương treo banner hưởng ứng "Năm An Toàn Giao Thông 2012" tại Thủ Dầu Một

VnEvent kết hợp Ban ATGT Thủ Dầu Một - Bình Dương treo banner hưởng ứng "Năm An Toàn Giao Thông 2012"


tại TX Thủ Dầu Một


VnEvent - Ban ATGT Thủ Dầu Một - Bình Dương - Dược Hậu Giang
VnEvent - Ban ATGT Thủ Dầu Một - Bình Dương - Dược Hậu Giang


Được sự đồng ý của UBND tỉnh Bình Dương, Sở VH TT & DL tỉnh Bình Dương, Công ty Việt Nam Sự Kiện kết hợp với Ban ATGT Tỉnh thực hiện công tác tuyên truyền, hưởng ứng "Năm An Toàn Giao Thông 2012" bằng hình thức treo banner (cờ phướn) nội dung tuyên truyền chủ đề An toàn giao thông.


Địa điểm: các tuyến đường chính, trung tâm thị xã Thủ Dầu Một


Thời gian: từ ngày 05 tháng 06 năm 2012 đến hết này 25 tháng 06 năm 2012


Số lượng: 400 tấm


VnEvent - Ban ATGT Thủ Dầu Một - Bình Dương 2012 
VnEvent - Ban ATGT Thủ Dầu Một - Bình Dương 2012VnEvent - Ban ATGT Thủ Dầu Một - Bình Dương 2012 - 002 
VnEvent - Ban ATGT Thủ Dầu Một - Bình Dương 2012 - 002VnEvent - Ban ATGT Thủ Dầu Một - Bình Dương 2012 - 003 
VnEvent - Ban ATGT Thủ Dầu Một - Bình Dương 2012 - 003

mọi chi tiết về việc treo banner xin liên hệ Phòng Truyền ThôngCTY TNHH VIỆT NAM SỰ KIỆN - VNEVENT CO.,LTD 2011 - 2012 
CTY TNHH VIỆT NAM SỰ KIỆN - VNEVENT CO.,LTD 2011 - 2012