VnEvent kết hợp Ban ATGT Đồng Nai treo banner hưởng ứng "Năm An ToànGiao Thông 2012" tại TP.Biên Hòa

VnEvent kết hợp Ban ATGT Đồng Nai treo banner hưởng ứng "Năm An Toàn Giao Thông 2012"


tại TP.Biên Hòa


VnEvent - Ban ATGT Đồng Nai - Dược Hậu Giang - TP. Biên Hòa 
VnEvent - Ban ATGT Đồng Nai - Dược Hậu Giang - TP. Biên Hòa


Được sự đồng ý của UBND tỉnh Đồng Nai, Sở VH TT & DL tỉnh Đồng Nay, Công ty Việt Nam Sự Kiện kết hợp với Ban ATGT tỉnh thực hiện công tác tuyên truyền, hưởng ứng "Năm An Toàn Giao Thông 2012" bằng hình thức treo banner (cờ phướn) nội dung tuyên truyền chủ đề An toàn giao thông.


Địa điểm: các tuyến đường chính, trung tâm thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai


Thời gian: từ ngày 05 tháng 06 năm 2012 đến hết này 25 tháng 06 năm 2012


Số lượng: 400 tấm


VnEvent - Ban ATGT Đồng Nai - Dược Hậu Giang - TP. Biên Hòa 001 VnEvent - Ban ATGT Đồng Nai - Dược Hậu Giang - TP. Biên Hòa 001VnEvent - Ban ATGT Đồng Nai - Dược Hậu Giang - TP. Biên Hòa 002 
VnEvent - Ban ATGT Đồng Nai - Dược Hậu Giang - TP. Biên Hòa 002VnEvent - Ban ATGT Đồng Nai - Dược Hậu Giang - TP. Biên Hòa 002 VnEvent - Ban ATGT Đồng Nai - Dược Hậu Giang - TP. Biên Hòa 002


mọi chi tiết về việc treo banner xin liên hệ Phòng Truyền Thông


CTY TNHH VIỆT NAM SỰ KIỆN - VNEVENT CO.,LTD 2011 - 2012
CTY TNHH VIỆT NAM SỰ KIỆN - VNEVENT CO.,LTD 2011 - 2012