Danh sách các đơn vị hưởng ứng "Năm An Toàn Giao Thông 2012" tại tỉnh Trà Vinh

Danh sách các đơn vị hưởng ứng "Năm An Toàn Giao Thông 2012" tại tỉnh Trà Vinh bằng hình thức treo banner (cờ phướn) với tiêu đề, khẩu hiệu về an toàn giao thông.


Thời gian treo: từ ngày 30 tháng 03 đến ngày 20 tháng 04 năm 2012.


1. Cty CP Thủy sản Cửu Long


2 .Công ty TNHH TM - DV Sài Gòn - Trà Vinh


3. Công ty TNHH NN MTV Xổ số Kiến thiết tỉnh Trà Vinh


4. Công ty Cổ phần Mỹ Lan


5. Cty Lương thực Trà Vinh


6 .Siêu thị Vinatex Trà Vinh


7. Công ty Mía đường Trà Vinh


8. Công ty liên doanh may Hồng Việt - Trà Vinh


9. Bảo hiểm Bảo Việt


10. Nha khoa Đức Hiền


11. Công ty TNHH Giầy da Mỹ Phong


12. CN Ngân hàng NN & PTNT Tỉnh Trà Vinh


13. Đại Phát Hãng


14. Công ty TNHH MTV Máy Nông Nghiệp Thuận Phát


15. Công ty TNHH Vĩ Tú


16. Công ty TNHH MTV Tân Trường Long


17.DNTN Kim Samột số hình ảnh banner tiêu biểu:


XỔ SỐ KIẾN THIẾT TRÀ VINH 
XỔ SỐ KIẾN THIẾT TRÀ VINHCÔNG TY BẢO VIỆC TRÀ VINH CÔNG TY BẢO VIỆC TRÀ VINH

CÔNG TY LƯƠNG THỰC TRÀ VINH 
CÔNG TY LƯƠNG THỰC TRÀ VINH


CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ LAN 
CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ LANCTY TNHH GIÀY DA MỸ PHONG CTY TNHH GIÀY DA MỸ PHONG

CTY TNHH VIỆT NAM SỰ KIỆN - VNEVENT CO.,LTD 2011 - 2012 
CTY TNHH VIỆT NAM SỰ KIỆN - VNEVENT CO.,LTD 2011 - 2012

 Các nhà tài trợ banner có thể liên lạc với Phòng Truyền Thông