Cần Thơ - Banner và Băng-rôn chào mừng ngày 30/4 & 1/5 - Sinh nhật Bác19/5

Cần Thơ 2012 - Banner và Băng-rôn chào mừng ngày 30/4 & 1/5 - Sinh nhật Bác 19/5Banner và Băng-rôn ngân hàng Agribank chi nhánh Cần Thơ


Banner Agribank chi nhánh Cần Thơ 
Banner Agribank chi nhánh Cần ThơBăng-rôn Agribank chi nhánh Cần Thơ 
Băng-rôn Agribank chi nhánh Cần Thơ

vietbank-cantho-2012
Vietbank-cantho-2012trustbank-cantho-2012 
Trustbank-cantho-2012

Băng-rôn - Nhiệt liệt chào mừng 37 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam

Băng-rôn - Tinh thần Quốc tế lao động 1 tháng 5 bất diệt

Banner tuyên truyền các ngày lễ lớn tại TP.Cần Thơ - 01 
Banner tuyên truyền các ngày lễ lớn tại TP.Cần Thơ - 02CTY TNHH VIỆT NAM SỰ KIỆN - VNEVENT CO.,LTD 2011 - 2012


 Các nhà tài trợ banner có thể liên lạc với Phòng Truyền Thông