Cho thuê dù che ngoài trời đường kính 15m - 20m - 10m - 25m ( 1 trụ và 2 trụ )

cho-thue-du-che-gia-re-dk-15m-20m-tru-du-cao-10m-7,5m


VnEvent - dù che ngoài trời đường kính 20m VnEvent - dù che ngoài trời đường kính 20m

dù che ngoài trời trắng sọc xanh và trắng sọc đỏ


VnEvent dù che trắng xanh đk 20m cao 10m VnEvent dù che trắng xanh đk 20m cao 10mVnEvent dù che trắng đỏ đk 20m cao 10m VnEvent dù che trắng đỏ đk 20m cao 10mVnEvent dù che trắng đỏ đk 15m cao 10m VnEvent dù che trắng đỏ đk 15m cao 10m

dù che 1 chân trụ


VnEvent dù che 01 chân trụ VnEvent dù che 01 chân trụ

dù che 2 chân trụ


VnEvent dù che 02 chân trụ VnEvent dù che 02 chân trụdu che to - 2 tru cot - vnevent du che to - 2 tru cot - vnevent


hotline: 0909.586.234